Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ny Risenga ungdomsskole er nå ferdig og ble tatt i bruk av elever og lærere i oktober 2020.

Skolen er planlagt med fokus på effektiv og god arealutnyttelse. Det er lagt til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø med en god integrering i tomta og området rundt. Skolen er en sentral del av utvikling av Risenga-området.

Skolen

Ungdomsskolen her en bygningskropp formet som en L og strekker seg over to og tre etasjer som rommer 540 elever. Fra Risenga idrettspark er det en inviterende aktivitetsplass frem mot inngangsdørene.

Skolen vil være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

Hvert av de tre ungdomsskoletrinnene har hver sin base, plassert i andre og tredje etasje. I første etasje finnes det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med denne etasjeinndelingen er det gode muligheter for utleie og sambruk med for eksempel kulturtilbud.

Adkomst og parkering

På grunn av flere byggearbeider på Risenga er det ikke mulig å parkere på området. Les mer om adkomst og parkering på Fremtidens Risenga.

Tidsplan

 1. Fullført:

  Oktober 2018

  Rivearbeidet starter og varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet ferdigstilles på høsten 2020

 2. Fullført:

  Januar-mai 2019

  Grunnarbeider

 3. Fullført:

  Mai-oktober 2019

  Betongarbeider

 4. Fullført:

  Oktober 2019 - januar 2020

  Råbygget settes opp

 5. Fullført:

  Januar-september 2020

  Ungdomsskolen og uteområdet bygges

 6. Fullført:

  Høsten 2020

  Nye elever kan glede seg over å starte på ny ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Mette Kringen
 • Entreprisemodell: Totalentreprise, NCC Norge AS er innstilt som totalentreprenør
 • Oppstart riving høsten 2018
 • Byggearbeider: start januar 2019
 • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
 • Kostnadsbærere: Asker kommune
 • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17