Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Den gamle skolen er revet, og ny Risenga ungdomsskole blir nå reist på den eksisterende tomten. Skolen vil stå ferdig til å ta i mot nye elever i 2020.

Fra 14. april blir det store endringer i parkeringssituasjonen på Risenga. Les mer under adkomst og parkering.

Skolen er planlagt med fokus på effektiv og god arealutnyttelse. Det vil legges til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø med en god integrering i tomta og området rundt. Skolen er en sentral del av utvikling av Risenga-området.

Skolen

Ungdomsskolen vil ha en bygningskropp formet som en L og vil strekke seg over to og tre etasjer som vil romme 540 elever. Fra Risenga idrettspark vil det være en inviterende aktivitetsplass frem mot inngangsdørene.

Skolen skal være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

Hvert av de tre ungdomsskoletrinnene vil ha hver sin base, plassert i andre og tredje etasje. I første etasje kommer det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med denne etasjeinndelingen vil det bli gode muligheter for utleie og sambruk med for eksempel kulturtilbud.

Skolen forventes å være klar for bruk i uke 40, 2020.

Risenga ungdomsskole, november 2019

Adkomst og parkering

Begrenset parkering inne på Risenga

Nå er områdeutviklingen i full sving. Derfor er det nå kun tillatt å parkere med gyldig p-bevis utstedt av Asker kommune på hele Risenga, med unntak av HC-plasser. All øvrig parkering henvises til parkeringsplassen i Lensmannslia, samtidig som det oppfordres til økt bruk av kollektivtransport og alternative reisemåter.

Parkering uten parkeringsbevis vil kunne medføre bot. Vi oppfordrer også til bruk av droppsonen som er etablert ved Coop Extra, på andre siden av gangbrua over Bleikerveien fra Risenga, droppsonen i Bleikerveien. Begge disse droppsonene vil gi god tilrettelegging for levering og henting til de ulike aktivitetene på Risenga.  

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det blir tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Gangveien til Risenga er godt skiltet fra blant annet Asker togstasjon og parkeringsplassen i Lensmannslia. Det finnes HC-plasser inne på området. Les mer om parkering og adkomst her: Fremtidens Risenga.

Gangvei fra Lensmannslia til Risenga

Hva skjer når?

I arbeidsperioden vil det være anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet er ferdig på høsten i 2020. 

Tidsplan

 1. Fullført:

  Oktober 2018

  Rivearbeidet starter og varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet ferdigstilles på høsten 2020

 2. Fullført:

  Januar-mai 2019

  Grunnarbeider

 3. Fullført:

  Mai-oktober 2019

  Betongarbeider

 4. Fullført:

  Oktober 2019 - januar 2020

  Råbygget settes opp

 5. Ikke fullført:

  Januar-september 2020

  Ungdomsskolen og uteområdet bygges

 6. Ikke fullført:

  Høsten 2020

  Nye elever kan glede seg over å starte på ny ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Mette Kringen
 • Entreprisemodell: Totalentreprise, NCC Norge AS er innstilt som totalentreprenør
 • Oppstart riving høsten 2018
 • Byggearbeider: start januar 2019
 • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
 • Kostnadsbærere: Asker kommune
 • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17