Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Oppgradering av Kirkeveien og Drammensveien

Kontaktinfo

Telefon
45 40 13 52

Jan Roger Selnes

Prosjektleder
Vis i kart

Kommunen oppgraderer Kirkeveien forbi Føyka og deler av Drammensveien ved industriområdet til Takeda.

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er en del av utviklingen på Føyka og Elvely.

  • I Kirkeveien blir det sykkelsti og fortau på begge sider av veien. Som en del av oppgraderingen i Kirkeveien, åpnes den delen av Drengsrudbekken som i dag ligger i rør. Det kommer ny kulvert (overgang) ved innkjøringen til Føyka, hvor Drengsrudbekken skal renne gjennom.
  • I krysset Kirkeveien og Drammensveien blir det ny rundkjøring, og oppgradering av deler av Drammensveien til firefeltsvei inkludert kollektivfelt for buss.

Arbeidene starter opp i november og prosjektet vil være ferdig før sommeren 2022. Mens oppgraderingen pågår, vil det bli skiltet omkjøring for kjørende, syklende og gående.

Hva skjer og når?

Arbeidet med å oppgradere veistrekningene Kirkeveien og Drammensveien, er delt inn i tre faser: 

Kirkeveien og Drammensveien.png

Fase 1

Første fase starter i november 2020 med bygging av ny bro over Askerelva. Framkommeligheten i Kirkeveien (mellom Føyka og Elvely) vil bli noe redusert fra og med uke 46. Kirkeveien vil bli stengt for innkjøring fra sentrum (Bankveien og Hagaløkkveien) i uke 47 eller 48 og fram til uke 18 i 2021. Ny innkjøring til Føyka kommer også på plass i denne perioden. 

Fase 2

Andre fase starter opp våren 2021 og varer til senhøsten 2021. I denne byggeperioden vil Kirkeveien bli åpnet fra sentrum (Bankveien og Hagaløkkveien) og opp til ny avkjøring til Føyka. Kirkeveien vil i denne byggeperioden bli stengt fra ny avkjøring til Føyka og videre opp til Drammensveien. 

Fase 3

Tredje fase starter opp høsten 2021 og avsluttes i mars 2022. Kirkeveien videre opp mot Drammensveien, åpnes opp igjen, mens deler av Drammensveien stenges for å bygge firefeltsvei, inkludert eget kollektivfelt for buss. Det vil være ett åpent kjørefelt i hver retning, noe som vil medføre redusert framkommelighet i enkelte perioder. 

Miljøvennlig prosjekt 

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er valgt som pilotprosjekt for å teste ut utslippsfrie maskiner. Målet er at 50 prosent av maskinene skal være miljøvennlige. Fordelene med dem er at de ikke støyer like mye, gir bedre luftkvalitet og risikoen for å skade naturen rundt er mindre. I dette prosjektet gjelder det spesielt Drengsrudbekken og Askerelva – hvor det finnes ål, edelkreps, elvemusling og ørret som kommunen ønsker å ta vare på.

Nøkkelinformasjon 

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Jan Roger Selnes ()
  • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult
  • Hovedentreprenør: Isachsen anlegg AS
  • Oppstart byggearbeider: Oktober 2020
  • Forventet ferdigstillelse: 2022