Oppgradering av Kirkeveien og Drammensveien

Kontaktinfo

Telefon
45 40 13 52

Jan Roger Selnes

Prosjektleder
Vis i kart

Kommunen oppgraderer Kirkeveien forbi Føyka og deler av Drammensveien ved industriområdet til Takeda.

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er en del av utviklingen på Føyka og Elvely.

  • I Kirkeveien blir det sykkelsti og fortau på begge sider av veien. Som en del av oppgraderingen i Kirkeveien, åpnes den delen av Drengsrudbekken som i dag ligger i rør. Det kommer ny kulvert (overgang) ved innkjøringen til Føyka, hvor Drengsrudbekken skal renne gjennom.
  • I krysset Kirkeveien og Drammensveien blir det ny rundkjøring, og oppgradering av deler av Drammensveien til firefeltsvei inkludert kollektivfelt for buss.

Prosjektet vil være ferdig høst 2022. Mens oppgraderingen pågår, vil det bli skiltet omkjøring for kjørende, syklende og gående.

Fra og med 21.06.2022 blir nytt kjøremønster slik:

Oversiktskart

Symbolforklaringer

Trafikken på Drammensveien flyttes over i feltene nærmest E18, slik at arbeidet med å bygge ny vei i motsatt retning kan gjennomføres.

På senhøsten skal alt arbeid være avsluttet, og det vil da være to felt i begge kjøreretninger. 

Miljøvennlig prosjekt 

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er valgt som pilotprosjekt for å teste ut utslippsfrie maskiner. Målet er at 50 prosent av maskinene skal være miljøvennlige. Fordelene med dem er at de ikke støyer like mye, gir bedre luftkvalitet og risikoen for å skade naturen rundt er mindre.

I dette prosjektet gjelder det spesielt Drengsrudbekken og Askerelva – hvor det finnes ål, edelkreps, elvemusling og ørret som kommunen ønsker å ta vare på.

Nøkkelinformasjon 

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Jan Roger Selnes ()
  • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult
  • Hovedentreprenør: Isachsen anlegg AS
  • Oppstart byggearbeider: Oktober 2020
  • Forventet ferdigstillelse: 2022