Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Oppgradering av Kirkeveien og Drammensveien

Kontaktinfo

Telefon
45 40 13 52

Jan Roger Selnes

Prosjektleder
Vis i kart

Kommunen oppgraderer Kirkeveien forbi Føyka og deler av Drammensveien ved industriområdet til Takeda.

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er en del av utviklingen på Føyka og Elvely.

 • I Kirkeveien blir det sykkelsti og fortau på begge sider av veien. Som en del av oppgraderingen i Kirkeveien, åpnes den delen av Drengsrudbekken som i dag ligger i rør. Det kommer ny kulvert (overgang) ved innkjøringen til Føyka, hvor Drengsrudbekken skal renne gjennom.
 • I krysset Kirkeveien og Drammensveien blir det ny rundkjøring, og oppgradering av deler av Drammensveien til firefeltsvei inkludert kollektivfelt for buss.

Arbeidene starter opp i november og prosjektet vil være ferdig før sommeren 2022. Mens oppgraderingen pågår, vil det bli skiltet omkjøring for kjørende, syklende og gående.

Hva skjer og når?

 • Uke 27: I Bankveien skal det legges energirør og kabelføringsanlegg. Arbeidene skal være ferdige i uke 27. For å holde framdrift i prosjektet, vil arbeid med planting, gatevarmesløyfer og asfaltering (ikke bare midlertidig) fullføres våren 2022.
 • Uke 32: Arbeider i krysset Bankveien, Hagaløkkveien og Kirkeveien starter i uke 32, og vil pågå fram til cirka 1. desember. 

Det som skal utføres i perioden fra 10 aug. til 01. des. er følgende:

 • Vann og avløp skal etableres fra Føyka-Elvely og tilknyttes eks. VA-ledninger i Bankveien
 • Energirør skal etableres fra Bankveien og over til Føyka – Elvely området for fremtidig utbygging.
 • Kabelføringsanlegg for alle etater skal føres i kabelkanaler fra Bankveien og gjennom ny bru over Askeselva og føres frem til Føyka -Elvely området for både eks. bebyggelse og for fremtidig utbygging.
 • Det skal etter disse arbeidene opparbeides ny rundkjøring  i krysset  Bankveien – Hagaløkkveien – Kirkeveien. 

Fra 16 aug – 14 okt. 2021 vil trafikkbilde se slik ut som vist på denne skissen

 • Våren 2022: I høst skal vi også få på plass energirør, vann- og avløspanledninger, kabelføringsanlegg og ny rundtkjøring i tilknytning til ny bro over Askerelva. Våren 2022 vil vi plante i området rundt den nye broa.
Kart med oversikt over fremkommelighet
Bildet viser fremkommelighet frem til 16. august og etter 15 oktober. Røde felt = Anleggsområde, Oransje felt = Enveis kjøreretning, Grønne piler= Toveis kjøreretning.

Miljøvennlig prosjekt 

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er valgt som pilotprosjekt for å teste ut utslippsfrie maskiner. Målet er at 50 prosent av maskinene skal være miljøvennlige. Fordelene med dem er at de ikke støyer like mye, gir bedre luftkvalitet og risikoen for å skade naturen rundt er mindre. I dette prosjektet gjelder det spesielt Drengsrudbekken og Askerelva – hvor det finnes ål, edelkreps, elvemusling og ørret som kommunen ønsker å ta vare på.

Nøkkelinformasjon 

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Jan Roger Selnes ()
 • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult
 • Hovedentreprenør: Isachsen anlegg AS
 • Oppstart byggearbeider: Oktober 2020
 • Forventet ferdigstillelse: 2022