Petersrønningen avløpspumpestasjon og avløpsledning Storengveien

Avløpspumpestasjon i Storengveien på Nesøya skal nedlegges.Avløpet fra Storengveien pumpestasjon overføres via avløpsledning til ny Petersrønningen avløpspumpestasjon.

Hovedandelen av gravearbeidene utføres med elektriske anleggsmaskiner.

Oppstart september 2021.

Ferdigstillelse oktober 2022.

Kartoversikt Petersrønningen
Kart over området
Pumpestasjon Petersrønningen
Pumpestasjon Petersrønningen
Innsideillustrasjon av pumpestasjonen
Illustrasjon av innside av en pumpestasjon.