Solbråveien 32A - Arbeidsplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne

SolbråveienBygging av et kombinasjonsbygg for Asker Produkt AS og kommunalt arbeidssenter med 87 tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektmålsettinger

  1. Solbråveien skal i størst mulig grad skape en inspirerende arbeidsplass der det er godt å være for brukerne.
  2. Solbråveien skal ha en mest mulig klimavennlig energiløsning for byggets driftsfase
  3. Solbråveien skal ha lavest mulig klimagassutslipp fra byggeprosess og materialbruk.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Arnfinn Radu Olsen
  • Entreprisemodell: Totalentreprise basert på en Best Value Procurement anskaffelse.
  • Oppstart byggearbeider: Juni 2018
  • Forventet ferdigstillelse: Desember 2019
  • Kostnadsbærere: Asker kommune

Vedtak om kontraktsinngåelse

Se film fra grunnsteinsnedleggelsen