Kontaktinfo

E-post
Vis i kart

Formannskapet vedtok 20. oktober 2020 at det skal bygges et nytt frittstående Helsehus med 40 heldøgns plasser. Helsehuset skal være klar til innflytting i 2023.

Det ble gitt rammetillatelse for nytt helsehus og endring av barnehage av Plan- og bygningsetaten 28.06.2021.

Igangsettingstillatelse til ombygging av barnehagen ble gitt 5. juli 2021, og
byggearbeidene ble gjennomført ila sommeren.

Det er inngått kontrakt med Veidekke AS for bygging av det nye helsehuset, med oppstart i november 2021.

Helsehuset skal være ferdig til høsten 2023.