Elvely-området i Asker sentrum skal utvikles. Derfor må Varmestua og det midlertidige botilbudet som ligger på Elvely i dag flytte.

Les mer på denne lenken.