Berørte veistrekninger

Kontaktinfo

E-post

Nikola Rozek

Prosjektleder
Mob: 410 01 991
Vis i kart
Berørte veistrekninger

Rehabilitering av ledningene vil gjøres med gravemetoden. Kapasiteten på ledninger skal økes, da vil utskifting skje ved graving av åpne grøfter.

Drikkevann- og avløpsledningene skal graves opp, overvannsledningen skal oppdimensjoneres til tåle en 200 års-flom. Utbedring på overvannsledningen vil bedre vannkvaliteten i Hestesund tjernet. 

Det er uunngåelig at det under anleggsperioden vil bli ulemper for oppsittere og naboer, og at det vil bli sår etter anleggsmaskinene i vegetasjonen. Selve ledningsanlegget som legges nå skal ha 100 års levetid.

Vi vil gjennom planleggingen søke å finne løsninger for å minimalisere ulemper og negative konsekvenser, og mener selv at utfordringene skal kunne løses på en for alle akseptabel måte. Asker kommune har et selvpålagt krav om at alle skal ha adkomst til egen eiendom under anleggsgjennomføringen. Det vil om nødvendig anlegges provisorier for at alle også skal ha tilknytning til vann og kloakk til enhver tid.

Eiendommer som blir berørt i anleggsperioden vil bli varslet med brev.

Oppstart: Sommer 2020

Ferdig: Vinter 2020 med noe restarbeid våren 2021

Trafikkavvikling

Det vil bli økt transport og trafikk, og begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Omkjøringsveier vil skiltes og det legges til rette for forbipassering for gående og syklende.

Kontaktpersoner

Navn: Nikola Rozek

Mobil: 410 01 991

E-post: