4 nye veinavn for boligfelt på Åmotåsen i Heggedal

Asker kommune ønsker forslag til fire nye veinavn på Åmotåsen.

Det er gitt rammetillatelse for boliger i et nytt boligfelt på eiendom 79/87, her vil det bli behov for nye adresser.

Høringsfrist er 1.november 2021.

Forslag med begrunnelse sendes på e-post til eller med brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Merk forslaget med Esak 21/3803.