Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om bruk av og ferdsel i kommunens sjøområde

I hovedsak er forslaget en videreføring av de bestemmelsene som kan videreføres fra eksisterende forskrifter om bruk av, og orden i, havner.

Det er kommet ny havne- og farvannslov. Denne får betydning for eksisterende forskrifter gitt med hjemmel i tidligere havne- og farvannslov samt hvilke muligheter kommunen har for å gi nye forskrifter.

Om forslaget og mulighet for å gi innspill

Frist for å gi innspill er 22. august.

Videreføring av tidligere forskrifter

Det er begrenset hva kommunen kan gi forskrifter om etter ny lov.

Tidligere Asker, Hurum og Røyken kommuner har alle forskrifter om bruk av og orden i havner, som påvirkes av den nye loven.

I hovedsak er forslaget en videreføring av de bestemmelsene som kan videreføres fra eksisterende forskrifter om bruk av og orden i havn.

Bestemmelsene om orden i havn er falt bort pga ny lov og må videreføres i havnenes private vedtekter. I forslaget reguleres ferdsel med fritidsfartøy samt bruk av kommunens sjøområde av hensyn til sikker ferdsel.

Om fartsgrenser

Det gjøres samtidig oppmerksom på at forskrift om fart med fritidsfartøy vil revideres først når sentrale fartsforskrifter er fastsatt.

Lokale fartsforskrifter er gjeldende inntil annet er bestemt, fartsgrensene er lagt inn i Kystverkets kartløsning Kystinfo.