Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om nedgravde oljetanker

I forslaget til forskrift gjøres forurensningsforskriften kapittel 1 gjeldende i Asker kommune, og nedgravde oljetanker mindre enn 3200 liter inkluderes i virkeområdet.

Krav til nedgravde oljetanker er regulert i forurensningsforskriften kapittel 1. For at forurensningsforskriften kapittel 1 skal gjelde, må dette vedtas i den enkelte kommune.

Frist for å gi innspill er 22. august.

Miljødirektoratet oppfordrer alle kommuner til å vedta at kapittel 1 skal gjelde i sin kommune så snart som mulig, og til å inkludere nedgravde tanker som er mindre enn 3200 liter i virkeområdet for den lokale forskriften.

Bakgrunnen for oppfordringen er det nasjonale forbudet mot fyring med mineralolje, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Dette forbudet vil føre til et økt antall oljetanker som skal tas ut av bruk og sluttbehandles de nærmeste årene.

Kommunen er forurensningsmyndighet for disse tankene uavhengig av om den har en lokal forskrift eller ikke, men en lokal forskrift vil gi forutsigbare krav for tankeierne i kommunen, samt forenkle kommunens saksbehandling.

I forslaget til forskrift gjøres forurensningsforskriften kapittel 1 gjeldende i Asker kommune, og nedgravde oljetanker mindre enn 3200 liter inkluderes i virkeområdet.