Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Forskrift om renovasjon

I forskriften åpnes det for en differensiering av renovasjonsgebyret.

Forslag til ny, felles forskrift for renovasjon i kommunen viderefører i hovedsak eksisterende forskrifter for de tidligere kommunene, men det er gjort noen endringer som vil føre til en mer miljøvennlig, harmonisert og effektiv renovasjonstjeneste i kommunen.  

I forskriften åpnes det for en differensiering av renovasjonsgebyret, jfr. § 18. Gebyret skal beregnes etter selvkostprinsippet, men en differensiering av hvordan gebyret utregnes kan hjelpe til å fremme bedre kildesortering. 

Forskriften stadfester også at utbygger (ved nybygg) eller sameie/borettslag er ansvarlig for etablering og prosjektering av nedgravde containere og avfallssug, og at det enkelte sameie/borettslag skal ha eierskap og ansvar for sine nedgravde containere.