Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Handlingsprogrammet for 2021 - 2024 på høring

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder mål og delmål for kommunens utvikling, samt forslag til budsjett for 2021 for kommunens tjenesteområder.

Innbyggere, organisasjoner og andre oppfordres til å komme med innspill og tilbakemeldinger på kommunedirektørens forslag.

Disse innspillene vil følge saken når den behandles videre av politikerne, og vedtas endelig i kommunestyret 08. desember.

Gi innspill innen 30. september

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingfelt eller konvolutt med "Høring handlingsprogram":

  • E-post:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 30. september.