Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan

Kommunestyret skal vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan for Asker kommune. Planen er nå på høring, og du kan gi dine innspill innen 01.08.24.

Alkoholpolitisk handlingsplan er et virkemiddel for å sikre at omsetning av alkohol skjer innenfor lovens rammer, og for å redusere de samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholbruk kan gi.

Her kan du lese forslaget som er på høring:

Gi innspill innen 1. august

Du kan gi innspill til planen digitalt:

Gå til høringsskjema (krever innlogging)


Du kan alternativt sende innspill på e-post til , eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.
Mer i så fall emne i e-posten eller brevet med "Innspill til sak 24/06497"