Høring: Endring i vedtekter for kommunale barnehager

Forslag til endring i vedtekter for kommunale barnehager er nå ute til høring med frist for innspill 14. april.

Praksisen ved barnehageopptaket i Asker er at søkere med barnehagen som førstevalg blir behandlet først. Praksisen fremgår ikke av dagens vedtekter, og kommunen foreslår at dette inntas i vedtektene.

I tillegg foreslås det enkelte andre endringer i vedtektene, med formål å styrke forutberegneligheten til foreldre ved søknad om barnehageplass.

Her finner du saksdokumentene:

Endringene skal sluttbehandles i kommunestyret 9. mai.

Kom med innspill til forslaget

Frist for å komme med innspill er 14. april.

Send innspill

(Krever innlogging med Bank ID)

Du kan også sende innspill på e-post til post@asker.kommune.no (Merk emnefelt med Høring endring i vedtekter, saksnummer 23/00518) eller per brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken.

Merk brevet med Høring endring i vedtekter, saksnummer 23/00518