Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om adgang til jakt på hjortevilt

Dagens forskrifter i tidligere Asker, Hurum og Røyken kommuner om jakt på hjortevilt må samordnes.

Forslag til forskrift omhandler adgang til jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal for godkjenning av vald, og er det viktigste virkemiddelet for å regulere hjorteviltbestanden.

Les forslag og gi innspill

Frist for å gi innspill er 22. august.

Andre virkemidler som benyttes er typisk fellingstillatelse fordelt på kjønn og alder.

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt §6 (hjorteviltforskriften), skal kommunen fastsette minsteareal for godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr i forskrift.

Før 01.01.2020 hadde tidligere Asker, Hurum og Røyken kommuner hver sine forskrifter som nå samordnes til forskrift gjeldene for Asker kommune.

Relevante bestemmelser for utforming av ny forskrift