Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om tilsyn med bygninger, områder mm.

Utvalg for samfunnstjenester behandlet i sitt møte 03.09.2020 utkast til forskrift om tilsyn med bygninger, områder mm., sak 37/20.

Her kan du lese høringsutkastet

Det er utarbeidet forslag til ny lokal forskrift, "Tilsyn med bygninger områder mm." 

Forskriften skal behandles i kommunestyret i november 2020, og tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Si din mening - gi oss innspill

Høringssvaret kan du sende til Asker kommune som e-post eller brev:

  • E-post:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Merk høringssvaret med "Forskrift for tilsyn med bygninger, områder mm., saksnummer 20/28988."

Frist for innsending av høringssvar: 12.10.2020.