Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv.

Utvalg for samfunnstjenester behandlet i sitt møte 03.09.2020 utkast til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., sak 35/20.

Her kan du lese høringsutkastet

Det er utarbeidet forslag til ny lokal forskrift, "Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv." 

Forskriften skal behandles i kommunestyret i november 2020, og tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Si din mening - gi oss innspill

Høringssvaret kan du sende til Asker kommune som e-post eller brev:

  • E-post:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Merk høringssvaret med "Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., saksnummer 20/16262".

Frist for innsending av høringssvar: 12.10.2020.