Høring: Forslag til endring av Heggedal, Sydskogen, Midtbygda og Slemmestad skolekretser

Forslag til endringer i kretsene til Heggedal skole, Sydskogen skole og Midtbygda skole er nå ute på høring. Vi ønsker dine innspill på forslagene. Du kan kommentere og gi innspill på forslagene fram til 11. februar.

Utvalg for oppvekst vedtok i sitt møte 30. november 2021 at forslag om endring av Heggedal, Sydskogen og Midtbygda skolekretser skulle sendes på høring.

Forslag om endringer

Områdene som er berørt av forslaget er Hallenskog, Rødsåsen, Stokkerskogen og innerste del av Gamle Rustand vei.

Kommunen foreslår at elevene bosatt i disse områdene fra og med skoleåret 2023/2024 skal sogne til Heggedal skole. En eventuell endring vil kun gjelde de elevene som begynner i 1. klasse skoleåret 2023/2024. Det betyr at elever som i dag går på Sydskogen skole, Midtbygda skole og Slemmestad skole vil fortsette på disse skolene fram til og med 7. klasse.

Her finner du en kartløsning som viser de foreslåtte endringene. 

Høringsfrist er 11. februar 2022.

Send innspill

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til post@asker.kommune.no

Merk innspillene med: Høringssvar kretsendringer Heggedal, Sydskogen, Midtbygda og Slemmestad - Sak 21/19444