Høring: Forslag til ny nærdemokratiordning

Forslag til en ny ordning for nærdemokrati i Asker kommune er på høring fram til 25. april.

I Asker har vi prøvd ut såkalte Lokalsamfunnsutvalg i Heggedal, Slemmestad og Tofte. Disse tre utvalgene har tatt opp saker som berører eget lokalområde, enten på eget initiativ eller etter innspill fra innbyggere og lokale aktører. Erfaringene fra de tre utvalgene er gode, og nå forsøker vi å forenkle den tidligere modellen og å utvide den til hele kommunen. Vi har laget et forslag til ny forenklet nærdemokratimodell, og det er denne vi ønsker innspill på.

Hovedpunkter

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • oppdraget til en nærdemokratiordning
 • ulike alternative modeller
 • organisasjonsform og navn
 • kommunens rolle
 • lokalområder
 • økonomi
 • valg og sammensetning
 • samspill med andre

Vi forslår at den nye ordningen trer i kraft høsten 2023 og første kvartal 2024.

Dette ønsker vi svar på

Alle som ønsker det, kan si sin mening om forslaget. Vi håper du vil fortelle oss om de gode ideene, forslagene, innvendingene og spørsmålene du får når du leser notatet. Here er noen forslag til hva du kan uttale deg om:

 1. Bør vi ha en nærdemokratiordning i Asker?
 2. Hvis vi skal ha en nærdemokratiordning, hvordan bør den være organisert? Slik som vi foreslår, eller er andre løsninger bedre?
 3. Er oppdraget og rollen til nærdemokratiordningen klart nok definert? Kom gjerne med forslag til forbedringer.
 4. Er kommunens rolle opp mot nærdemokratiordningen tydelig? Kom gjerne med forslag til forbedringer.
 5. Hva bør nærdemokratiorganet hete?
 6. Hvordan bør grensene mellom de ulike områdene som skal ha et nærdemokratiorgan være?
 7. Hvilke krav bør være felles for alle nærdemokratiorganene – og hva er det greit at er ulikt fra sted til sted?
 8. Hvordan bør prosessen fram til etablering av disse organene være?

Dokumenter til saken:

Se også presentasjon for Formannskapet 28. februar.

Kom med innspill til forslaget

Frist for innspill er 25. april.

Send innspill

(Krever innlogging med Bank ID)

Du kan også sende innspill som e-post eller brev. Da er det viktig at du merker emnefeltet i e-posten, eller merker brevet med: «Høring: Forslag til ny nærdemokratiordning i Asker kommune, sak: 23/04752»

E-post:
Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Takk for at du engasjerer deg i demokratiet vårt!