Gi innspill til kommuneplanens arealdel

Formannskapet vedtok 8. februar å legge kommuneplanens arealdel ut på offentlig høring og ettersyn. Frist for innspill er 4. juni.

Gi innspill innen 4. juni

Høringsperioden varer fra 8. mars til 4. juni 2022, det er i denne perioden du har mulighet til å gi innspill til planen. 

Vi trenger innbyggere som involverer seg i arbeidet med kommuneplanen. Dette er viktig for lokaldemokratiet og for å sikre en god plan. Takk for at du gir innspill. 

 

Hvordan gir du innspill?

Vi har satt opp en skjemaløsning for innsending av innspill til arealdelen. Dette har vi gjort både for å effektivisere og for å kvalitetssikre saksbehandlingen. 

 

Klikk her for innspillsskjema

 

Merk at alle innspill som sendes til kommunen vil være synlig i offentlige postlister. Det er derfor viktig å ikke legge ved sensitive personopplysninger.

 

Du kan lese alle dokumentene og lese mer om kommuneplanens arealdel her.

 

Du kan følge saken og se den politiske behandlingen her.

Kom på folkemøte!

Vil du vite mer om kommuneplanens arealdel?

Asker kommune skal arrangere flere folkemøter og workshoper i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel. Nedenfor ser du en oversikt over kommende folkemøter. Mer informasjon og agenda for folkemøtene vil bli oppdatert fortløpende: 

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om planforslaget kan du kontakte oss på telefon: 66 70 00 00 eller e-post:

Alle skriftlig innspill via innspillsskjema eller postmottak vil bli tatt i mot og behandlet.