Høring: Nye veinavn på Tofte strand/Sagene

Asker kommune ønsker innspill og forslag til tre nye veinavn på Tofte.

Reguleringsplanen Tofte strand ble vedtatt 06.02.2020, her er det regulert inn tre veiparseller. Veiene finnes i dag, men er justert i planen.
Det er gitt godkjenning til oppføring av 65 boenheter/bruksenheter og det vil raskt bli behov for å gi en offisiell adresse.

Kart Tofte strand

 

  • Vei 31340 er hovedadkomst fra Vestre Strandvei og ned mot sjøen.
  • Vei 31341 har adkomst fra vei 31340. Boenhetene/bruksenhetene som er gitt navnet Hurum brygge vil få adkomst fra denne veien.
  • Vei 31342 har vi valgt å gi et eget navn for i fremtiden gjøre det lettere å tildele adresser.

Godt begrunnede forslag kan sendes på e-post til , eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Vennligst merk e-post/brev med sak 21/4885. 

Høringsfristen er 1. mars.