Høring: Nytt navn til stikkvei fra Sundbyveien

Vi ønsker innspill til navn på denne veien, som er adkomst til Røyken seilforening og til et friareal ved sjøen.

Seilforeningen har kontaktet kommunen med forespørsel om å få et navn på veien slik at det blir lettere å finne fram til foreningshuset. De foreslår Seilforeningsveien, og kommunen ønsker flere forslag velkommen til politisk behandling i formannskapet.

Dagens adresse til båtforeningen er Sundbyveien 10c, mens kjøreadkomsten til foreningen er via den navnløse veien, noe som skaper problemer med å finne fram.

(se kart nederst på siden).

Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker kommunen nytt veinavn og adresser på stedet, slik at nødetater og andre enklere finner fram til både friareal med kyststi og seilforening som er mye besøkt.

Asker kommune bruker de samme prinsipper som språkrådet i sitt arbeid med nye adresse navn.

Send innspill til veinavn

Begrunnede forslag til nytt veinavn merket med sak 22/1388 sendes på e-post til .

eller som brevpost til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 1. juni 2022.

Kartutsnitt

Kart Nærsnes med stikkvei