Høring: Nytt navn til stikkvei fra Grimsrudveien

Kommunen ønsker forslag til navn på den nye veien med frist 31. desember. Det er planlagt at den nye veien skal kobles til eksisterende vei, Rørvikveien.

Det er gitt rammetillatelse for oppføring av besøksgård og kolonihytter i henhold til reguleringsplan for hyttefelt – Rørvik.

Prosjektet omfatter besøksgård med dyr, kafé og felles fasiliteter på felt LNFR og 11 kolonihagehytter på felt BKH. Sør for kolonihyttene på felt BHP skal det legges til rette for etablering av 23 parsellhager for dyrking av grønnsaker og andre vekster, samt gangsti. 

Se detaljene om feltene i kartet nedenfor. 

Kart Rørvik.jpg

Kommunen ønsker forslag til navn på den nye veien. Det er planlagt at den nye veien skal kobles til eksisterende vei, Rørvikveien.

Når dette gjøres må noen av eksisterende boligene langs den nye veien få nye adresser. Dette vil gjelde Rørvikveien nummer 1,3 og 5.

Send oss forslag

Godt begrunnede forslag til nytt veinavn merket med sak 21/4439 sendes på e-post til eller som brevpost til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 31.desember 2021.