Høring om vedlikeholdsplan for brygger

Her kan du komme med innspill på vedlikeholdsplanen for bryggene som eies av Asker kommune. Frist er 1. juli 2023.

Det er gjennomført en tilstandsanalyse av brygger som er i kommunens eie, og tilstandsanalysen viser at det er en del tiltak som må gjennomføres dersom bryggene fortsatt skal være i god stand.

Politisk utvalg for samfunnstjenester vedtok i møte 27. april å sende sak om Vedlikeholdsplan for kommunale brygger ut på høring.

Saken inkluderer en prioritering av bryggene som kan ha betydning både for interessegrupper og lokale brukere, og det er naturlig at kommunen ber om innspill.

I saken ligger begrunnelse for prioritering samt prioriteringsrekkefølgen.

Det planlegges at vedlikehold blir gjennomført på alle bryggene i løpet av tre år.

Tofte og Filtvedt brygger holdes utenfor høringsinnspill da disse bryggene skal vurderes særskilt.

Det foreslås at prioritet 1 er brygger som benyttes til offentlig kommunikasjon, hvor det er forpliktelser overfor næringsvirksomhet eller hvor tilstrømningen av gjester er særlig stor.

Prioritet 2 er brygger som hovedsakelig benyttes av fritidsbåter, og prioritet 3 er brygger med kulturell eller historisk verdi og lite trafikk.

Frist for høringsinnspill er 1. juli.

Lenker til dokumenter i saken finner du her. 

Send høringsinnspill

 

Send høringsinnspill (krever pålogging med bank-id)


Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til   

Merk innspillene med "Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger".