Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Temaplan for medborgerskap

Hovedutvalg for medborgerskap har lagt Temaplan for medborgerskap 2021-2033 ut på høring til 20. desember. Gi oss gjerne innspill!

Illustrasjonsbilde av en workshop

Alle innbyggere, bedrifter, sosiale entreprenører og lag og foreninger kan gi
innspill til temaplanen. Et innspill kan for eksempel være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk eller forslag til andre løsninger.

Høringssvaret / innspillet kan du sende elektronisk via lenke til skjema nedenfor, eller som e-post eller brev:

  • E-post:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Merk høringssvaret med ”Temaplan medborgerskap, saksnummer 0039/20”

Frist for innsending av høringssvar er 20.12.2020.