Kunngjøring: Tilleggsavtale til utbyggingsavtale

Kunngjøringen gjelder utbyggingsavtale for Heggum-Jaksland, felt 1-4, gbnr, 267/16 m.fl. i Asker kommune.