Folkehelseprofil i Asker

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet - hvordan leve med god helse og trivsel.

Folkehelseprofilene viser at gode levekår, bra helse og gode levevaner preger gjennomsnittet i befolkningen. For å utjevne sosiale forskjeller i levekår og helse må den nye kommunen jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder:

Illustrasjon
Illustrasjon fra FHI - Folkehelseprofil 2022.