Samarbeidsavtaler

Asker kommune har samarbeidsavtaler med Asker idrettsråd, DNT Oslo og omegn , Asker kulturråd, NaKuHel  og Asker kirkelige fellesråd, Asker velforbund og lokale frivillighets- og nærmiljøsentraler. 

Partnerskapsavtale med Den Norske Turistforening

Asker kommune og DNT Oslo og Omegn, ved Asker Turlag, har inngått en partnerskapsavtale på folkehelse for perioden 2017-2020. Målsettingen er å tilrettelegge og utvikle tilbud som rekrutterer bredt til friluftsliv med et ekstra fokus på barn, unge og flerkulturelle. 

Målet er, i samarbeid med innbyggere, organisasjonsliv og kommunens virksomheter, å utarbeide tiltak som stimulerer til naturopplevelser og fysisk aktivitet, stedsidentitet og danning av nye nettverk på tvers av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.

Sammen Til topps Asker

Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement i Asker. Asker Turlag samarbeider med flyktningkonsulentene i Asker kommune om Sammen Til Topps. Gruppen møtes ukentlig frem mot toppturen. Målet er å samle mennesker fra hele verden som bor i Asker for å gå sammen en topptur. i 2018 besteg de Galdhøpiggen og i 2019 er det Snøhetta.

Få turtips eller finn ut hvordan du kan overnatte på en markahytte i Asker.

Se aktivitetene vi har i samarbeid med DNT.