Resultatet av arkitektkonkurransen for Dikemark

Dikemark-området var med i en arkitektkonkurranse for unge europeiske arkitekter, Europan12, sommeren 2013. Forslaget «Kaleidoscope» vant på Dikemark.

Kaleidoscope er tegnet av Miia-Liina Tommila og Emmi Keskisarja fra Finland, samt Silje Klepsvik og Tone Megrunn Berge fra Norge.

Juryen berømmet vinnerforslaget for sin overbevisende forståelse av landskapet som en styrende og identitetsskapende faktor på Dikemark. Kaleidoscope inviterer til en helt ny betraktning av Dikemark, samtidig som forslaget bevarer og styrker områdets unike, historiske og landskapsmessige kvaliteter.

Vinnerforslaget deler inn Dikemark i fire delsoner, «Hidden in the Woods» , «Twin Plaza», «Fortress of Heritage» og «Open to the Water». De foreslåtte sonene tar utgangspunkt i de ulike, eksisterende forholdene mellom bygg og landskap, fortid og nåtid.

Forsterker de lokale kvalitetene

Med landskapet som en felles referanse definerer forslaget en strategi for fortetting og nytolkning, der nye bygninger underordner seg de historiske, vernede sykehusbyggene og forsterker de lokale kvalitetene.

Juryen mener forslaget klarer å operere på et strategisk nivå, samtidig som det presenterer en klar struktur og tydelige arkitektoniske prinsipper. Juryen er overbevist om at prosjektets metodiske tilnærming kan sikre en høy kvalitet i den videre utviklingen på Dikemark og gi stedet en ny identitet.

Om Europan

Europan er verdens største plan- og arkitektkonkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Konkurransen arrangeres annethvert år med nærmere 50 deltakende byer i Europa. Stiftelsen Europan Norge organiserer Europan-konkurransen i Norge.