Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Helhetsplan for Føyka-Elvely

De fem grunneierne på Føyka/Elvely, Asker Skiklubb, Asker kommune, Elvely AS, Kirkeveien 226 ANS og Sameiet Lenken, har i utarbeidet og sluttet seg til en samlet helhetsplan for Føyka/Elvely. Planen danner grunnlaget for reguleringsprosessen for området.

Last ned i PDF-format:

Side 1-42 - Helhetsplanen

2 Innhold
5 Helhetsplanen
6 Bakgrunn
8 Fra bygd til by
10 Videreutvikling av helhetsplanen
12 Helhetsplanen
18 Snitt
20 Infrastruktur og trafikk i by
22 Etasjeplaner
28 Typologier
32 Arealbruk og funksjonsfordeling
34 Høyder
36 Parkering
40 Veisnitt

Side 43-72 - Byrom

43 Byrom
44 3 aktive byrom
46 Aktivitetsloopen
48 Prinsipper bak loopen
52 Sammenhengende og aktive byrom
54 Aktivitetsplassene
58 Snitt i loopen
60 Loopen hele året
64 Askerelva
66 Askerelva snitt
70 Askerparken

Side 73-84 - Utviklingsfasene

73 Utviklingsfasene
74 Overblikk
76 Fasene

Side 85-94 - Materialer og karakterer

85 Materialer og karakterer
86 Bebyggelse og arkitektur
88 Materialeprinsipper
92 Referanser

Side 95-122 - Matcharena & innbyggertorg

95 Matcharena & innbyggertorg
98 Mulighetsstudie
102 Landskapsstadion
104 Parkering og shopping under stadion
108 En multifunksjonell bygning
110 Fasadekarakter
112 Kommersielt program
114 Innbyggertorget
116 Institusjon
118 Snit t 1:500

Side 123-136 - Trafikk og støy

123 Trafikk og støy
124 Trafikk
132 Støy

Side 137-162 - Geoteknikk, hydrologi og klima og energi

137 Geoteknikk
138 Geotekniske vurderinger
141 Hydrologi
142 Vurdering av flomsituasjonen
149 Klima og energi
150 Energi
153 Lysstudier