Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Prosjektorganisasjon for Føyka-Elvely-utviklingen

Oppdragsbeskrivelse for den videre utviklingen av Føyka-Elvely

Kommunestyret i Asker vedtok 10. april 2012 oppdragsbeskrivelsen for den videre utviklingen av Føyka-Elvely. Styrene i Asker Skiklubb og Lenken Sameie har likeledes godkjent oppdragsbeskrivelsen. Det er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektorganisasjonen.

Styringsgruppa for Føyka-Elvely

  • Leif Frode Onarheim, leder, Asker kommune
  • Ragnar Slaastad Studsrød, Asker kommune
  • Stein Bustad, Asker skiklubb
  • Morten Müller, Asker skiklubb
  • Jørgen Skaug, Sameiet Lenken
  • Tarje Aaberg, Aaberg Eiendom

Styringsgruppa for Føyka-Elvely engasjerte arkitektene Adapt og Dark arkitekter til å utarbeide en helhetsplan og etterfølgende reguleringsplan for området.

Helhetsplan for Føyka-Elvely

De fem grunneierne på Føyka/Elvely, Asker Skiklubb, Asker kommune, Elvely AS, Kirkeveien 226 ANS og Sameiet Lenken, har utarbeidet og sluttet seg til en samlet helhetsplan for Føyka/Elvely. Helhetsplanen ble behandlet av Asker kommunestyre i oktober 2013. Planen danner grunnlaget for den videre reguleringsprosessen for området. 

Kontaktperson:
Prosjektleder Kristine Andenæs
E-post:
Telefon: 66 70 00 00