Utviklingen av Heggedal

Heggedal er et av Askers ni lokalsentre, og et viktig utbyggingsområde. Heggedal har de siste årene fått ny togstasjon, ny skole, nytt veisystem rundt stasjonen, nytt vann- og avløpssystem for hele Heggedal sentrum, samt ny sykkelpark. Utviklingen av Heggedal fortsetter for fullt.

Skisse av fremtidens Heggedal sentrum
Skisse av fremtidens Heggedal sentrum sett ovenfra. Illustrasjonsbilde: JM Norge

Heggedal sentrum

Det er utarbeidet en egen designhåndbok for Heggedal sentrum. Designhåndboken skal være et styrende dokument til bruk for utbyggere, etater, planleggere og andre som har oppgaver knyttet til utviklingen av Heggedal.

Her finner du reguleringsplan for Heggedal. Når du klikker i kartet får du opp mer informasjon om de aktuelle bestemmelsene for adressen og området. 

Hjørnegården

Hjørnegården, i krysset Heggedalsveien og Heggedalsbakken, har garasjekjeller, fem store forretningslokaler og 17 leiligheter og rekkehus. Hjørnegården skal etter hvert utvides mot øst, med flere forretningslokaler og leiligheter. 

Sentrumsgården (dagens Heggedalssenter med KIWI)

Etter hvert som det nye Heggedal torg bygges ut vil Sentrumsgården bygges om. Det vil fortsatt være forretningsbygg i første etasje, mens de øvre etasjene bygges om til leiligheter. 

Heggedal torg (sentrumstomta) og parkanlegg mot Kistefossdammen

Heggedal torg skal bygges ut med et 20-talls butikker, nærmere 150 boliger, garasjekjeller, nytt innbyggertorg, og utearealer med parkanlegg. Tandberg Eiendom har fått byggetillatelse til anlegget. Asker kommune skal eie og drive det nye innbyggertorget, som skal romme seniorsenter, bibliotek, helsestasjon, nærmiljøsentral, kafe, digitalt servicetorg, auditorium og scene.

Heggedal torg bygges ut i to trinn:

  • Byggetrinn 1 omfatter 75 leiligheter, fire forretningslokaler og innbyggertorget.
  • Byggetrinn 2 omfatter 64 leiligheter og 13 forretningslokaler. 
  • Parken mot Kistefossdammen anlegges når byggetrinn 2 nærmer seg ferdigstillelse.  
  • Utbyggingstempo avhenger av markedet for boligsalget, men antatt byggetid er om lag fire år. Arbeidene under bakken startet opp i 2017. 

Skisse av sentrumstomta i Heggedal. Illustrasjonsbilde: Tandberg Eiendom
Skisse av sentrumstomta i Heggedal. Illustrasjonsbilde: Jarmund Vigsnæs arkitekter / Tandberg Eiendom

Fabrikktomta

Fabrikktomta, vest i Heggedal sentrum, skal bygges ut med nærmere 180 leiligheter, 300 parkeringsplasser, samt forretnings- og kontorlokaler. 

Det første som skjer på fabrikktomta er ombygging av Fyrhuset og etablering av et serveringssted. I tillegg er Rampehuset under planlegging, og en bedre sykkelrampe ned fra jernbanebrua. Rampehuset vil bestå av ni leiligheter og fem forretningslokaler og tre kontorlokaler. 

Med unntak av Fyrhuset og Rampehuset vil utbyggingen av fabrikktomta skje etter byggetrinn 2 på Heggedal torg. 

Gang- og sykkelvei

Asker kommune, Røyken kommune og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), har bygget ny gang- og sykkelvei fra Heggedal sentrum mot Hallenskog.

På sikt kan den bli en forlengelse av en mulig fremtidig gang- og sykkelvei langs jernbanen mellom Asker sentrum og Heggedal. De første 300 meterne av gang- og sykkelveien mot Asker sentrum er ferdig regulert. Det er mulig at masser fra utbyggingen i Heggedal sentrum kan brukes til byggingen av denne veien. 

Stedsutvikling i Asker