Utbyggingsavtalen for Høn-Landås er signert

Onsdag 26. juni 2019 ble utbyggingsavtalen for Høn- Landås signert. – En milepæl og en historisk avtale, sa ordfører Lene Conradi under signeringen.

Høn-Landås er et av de viktigste utbyggingsområdene i Asker kommune. Her skal det bygges 1 500 - 1 600 boliger. I tillegg skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, skole, barnehage og idrettshall.

– Utbyggingsavtalen for Høn-Landås er en milepæl og en historisk avtale. Det har vært mange meninger knyttet til denne utbyggingen, men nå er vi der at første fase for utbyggingen er klar, sa ordfører Lene Conradi.

Under signeringen sa ordføreren at Asker sentrum er pekt ut som et hovedsentrum for hele den nye kommunen, og at det er nettopp her kommunen kommer til å vokse mest, både hva gjelder bolig og næring.

– Nasjonale føringer innebærer at det forventes at vi bygger tettere og høyere i områder nær kollektivknutepunktene. Vi som kommune er opptatt av å skape kortreiste arbeidsplasser, slik at Asker kan få mindre pendling til og fra jobb. Samtidig er vi en del av en hovedstadsregion, sa Conradi.

Partene i avtalen er Selvaag Bolig ASA, sameiet Høn gård som består av åtte grunneiere og Asker kommune.

Bildetekst: Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig ASA og ordfører Lene Conradi signerte avtalen.
Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig ASA og ordfører Lene Conradi signerte avtalen. Foto: Asker kommune

Nytenkende og bærekraftige løsninger

Utbyggingsavtalen er en supplering av vedtatt områdeplan og innebærer en kostnadsfordeling av felles infrastruktur i hele planområdet. Avtalen inneholder også miljøkrav, boligsosiale hensyn og ulike kvalitetskrav på Høn-Landås. Klima, miljø og bærekraft vil være førende for utbyggingen. Høn-Landås vil få alternative boformer for eldre, være en fossilfri byggeplass, få minimum tre forbildeprosjekter knyttet til klima/miljø, og stedegne dyre- og plantearter skal ivaretas ved utbyggingen.

– Vi blir et lite bysentrum, men kommunen vår en bygd, og det bærer også vårt sentrum preg av. Vi skal urbaniseres og vokse tettere, samtidig som vi skal bevare en identitet og et særpreg som er viktig for oss i Asker. Jeg tror vi har klart å finne den riktige balansen, sa ordføreren.

Les mer om utviklingen på Høn og Landås