Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Risenga Ishall

Om få år vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk en helt ny arena. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, startet høsten 2019. Under ishallen skal det også komme en parkeringskjeller med plass til omlag 180 biler. Under byggearbeidet vil tilkomsten til Risenga være noe redusert.

Nye Risenga Ishall

Planer for ishallen

Hallen skal få god plass til engasjerte publikummere. Skisse- og forprosjektet legger til grunn 3 500 tilskuerplasser, hvorav 500 vil være ståplasser. I tillegg vil det være ca. 150 plasser tilknyttet restauranten. Banen blir 26 meter bred, som er samme mål som brukes i den amerikanske ishockey-ligaen NHL. Navnet Risenga Ishall er midlertidig. Formannskapet behandlet forprosjektet våren 2019.

Adkomst og parkering

Begrenset parkering inne på Risenga

Nå er områdeutviklingen i full sving. Derfor er det nå kun tillatt å parkere med gyldig p-bevis utstedt av Asker kommune på hele Risenga, med unntak av HC-plasser. All øvrig parkering henvises til parkeringsplassen i Lensmannslia, samtidig som det oppfordres til økt bruk av kollektivtransport og alternative reisemåter.

Parkering uten parkeringsbevis vil kunne medføre bot. Vi oppfordrer også til bruk av droppsonen som er etablert ved Coop Extra, på andre siden av gangbrua over Bleikerveien fra Risenga, droppsonen i Bleikerveien. Begge disse droppsonene vil gi god tilrettelegging for levering og henting til de ulike aktivitetene på Risenga.  

Gangvei fra Lensamannslia til Risenga

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det blir tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Gangveien til Risenga er godt skiltet fra blant annet Asker togstasjon og parkeringsplassen i Lensmannslia. Det finnes HC-plasser inne på området. Les mer om parkering og adkomst her: Fremtidens Risenga.

Hele Risenga-området skal løftes, med utvidelse av Bleiker videregående, ny Risenga ungdomsskole og ny idrettshall. Les mer om dette på siden Fremtidens Risenga.

Illustrasjon: Kartet viser veien fra parkeringsplassen i Lensmannslia til Risenga.

Nøkkelinformasjon:

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Klaus Øiseth
 • Entreprisemodell: Totalentreprise med samspill
 • Oppstart: Høst 2019
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: 2021
 • Kostnadsbærere: Asker kommune

Tidsplan

 1. Fullført:

  Vår 2019

  Formannskapet behandler forprosjektet

 2. Ikke fullført:

  Sommer - vinter 2020

  Byggearbeidet med den nye ishallen starter. I byggeperioden må publikum forvente mer anleggstrafikk i området, reduserte parkeringsmuligheter og at enkelte gangveier vil være stengt eller lagt om. Se oversikt over.

 3. Ikke fullført:

  2021/2022

  Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.