Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Informasjonsmøter og workshop om Vestre Billingstad

Forslag til områdeplan for Vestre Billingstad var på høring fra 2. januar til 17. februar 2017. Alle som ønsket kunne gi sine innspill. I høringsperioden arrangerte Asker kommune og utbyggerne flere møter og samlinger for naboer og andre interesserte.

Møteplan

Informasjonsmøte for Hvalstad vel

  • Onsdag 11. januar kl. 19.00 på Asker museum

Informasjonsmøte for Mellom Nes Vel, Nes hageby, Nedre Slependen Vel, Holmen og Landøen vel

Åpent informasjonsmøte

  • Onsdag 1. februar kl. 18.00 i ABB-bygget

Åpen storhøring

  • Mandag 13. februar kl. 18.00 i kommunestyresalen i Asker rådhus
  • Her fikk alle interesserte møte utbyggere og medlemmer fra bygningsrådet for å stille spørsmål eller gi kommentarer til utbyggingen av det nye boligområdet. Referatet fra møtet følger saken på samme måte som skriftlige innspill.

Worshop på Nesbru videregående skole

Idéverksteder

Kultur-workshop