Informasjonsmøter og workshop om Vestre Billingstad

Forslag til områdeplan for Vestre Billingstad var på høring fra 2. januar til 17. februar 2017. Alle som ønsket kunne gi sine innspill. I høringsperioden arrangerte Asker kommune og utbyggerne flere møter og samlinger for naboer og andre interesserte.

Møteplan

Informasjonsmøte for Hvalstad vel

  • Onsdag 11. januar kl. 19.00 på Asker museum

Informasjonsmøte for Mellom Nes Vel, Nes hageby, Nedre Slependen Vel, Holmen og Landøen vel

Åpent informasjonsmøte

  • Onsdag 1. februar kl. 18.00 i ABB-bygget

Åpen storhøring

  • Mandag 13. februar kl. 18.00 i kommunestyresalen i Asker rådhus
  • Her fikk alle interesserte møte utbyggere og medlemmer fra bygningsrådet for å stille spørsmål eller gi kommentarer til utbyggingen av det nye boligområdet. Referatet fra møtet følger saken på samme måte som skriftlige innspill.

Worshop på Nesbru videregående skole

Idéverksteder

Kultur-workshop