Politisk behandling av områdeplan for Vestre Billingstad

Lenkene nedenfor viser til sakslistene for de politiske møtene i Asker kommune der er områdeplanen har blitt behandlet. I sakslistene finner du saksfremlegg, vedtak og eventuelle vedlegg.

  • Januar 2018: Kommunestyret vedtok Områdeplan for Vestre Billingstad, sak 0007/18
  • 1. november 2017: Andregangsbehandling i Bygningsrådet, sak 0105/17 Områdeplan Vestre Billingstad
  • 7. desember 2016: Førstegangsbehandling i Bygningsrådet, sak 0128/16 Forslag til områdeplan - Vestre Billingstad . 
  • 27. august 2014: Bygningsrådet (Et planprogram redegjør for formål, planprosess, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger).

Presentasjoner for bygningsrådet (i PDF-format)