Ungdomsmedvirkning på Askerkonferansen 2021

Mandag 1. november var det igjen duket for den årlige Askerkonferansen, som i år ble gjennomført i Asker kulturhus.

Modell av fremtidige Asker fra Askerkonferansen

Ordfører Lene Conradi, sammen med leder av ungdomsrådet, Julius Mellgren åpnet konferansen som i år har tema hvordan ønsker ungdommen i Asker kommune at våre lokalsamfunn skal videreutvikles?

- Jeg må si jeg er veldig imponert over det jeg ser her i dag. Det er veldig gøy å være tilstede og oppleve og se hvordan ungdommen vil at fremtidens lokalsamfunn skal utvikles til bærekraftige samfunn med gode tjenestetilbud. Dette er spennende og jeg er også begeistret å se hvor godt det jobbes med elevmedvirkning, demokratibygging og samfunnsengasjement i skolen, sa statssekretær Kjersti Bjørnstad fra kommunal og moderniseringsdepartementet som på sitt første offisielle representasjonsoppdrag som ny statssekretær, tok turen til Asker kulturhus.

Fremtidens lokalsamfunn

Temaet for årets Askerkonferanse var bærekraftige lokalsamfunn og hvordan ungdom ønsker at deres lokalsamfunn skal se ut om 10 år.

Ungdomsrådet ga tidlig i høst alle ungdomsskoler i Asker i oppgave å komme med deres tanker, visjoner og ideer til hvordan de vil at sitt lokalsamfunn skal bli utviklet.

Elevene på 10. trinn har høsten 2021 jobbet med dette scenariet, nemlig å planlegge for ønsket fremtid. På Askerkonferansen 2021 presenterte de sine løsninger og modeller for de mange som møtte opp både fra våre folkevalgte, administrasjonen med ledergruppen i Asker kommune, frivilligheten, samt representanter fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Forslagene var varierende og spennende som viser hva ungdommen er opptatt av og hva de ønsker seg i sitt lokalsamfunn. Samtidig viste deres presentasjoner at de virkelig har god forståelse for hvordan de mener vi skal utvikle Askersamfunnet i en bærekraftig retning.

- Det er veldig inspirerende og lærerikt å være her i dag og få gode presentasjoner, snakke med og lytte til ungdommens tanker om hvordan de mener askersamfunnet og de ulike lokalsamfunnene bør utvikle seg. Vi har fått mange gode og konkrete forslag og eksempler, sier ordfører Lene Conradi.

- Det er gøy å endelig kunne gjennomføre Askerkonferansen som vi har planlagt en stund. Dette arrangementet viser viktigheten i at vi unge også engasjerer oss i utviklingen av samfunnet vårt, det er tross alt vi som skal overta, sier Julius Mellgren, leder av ungdomsrådet i Asker.

- Her var det mange viktige og gode tanker og ideer som vi i administrasjonen tar med oss når vi fortsetter arbeidet med å planlegge for en ønsket fremtid for våre innbyggere, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Digital utstilling

Ungdommens ulike forslag og ideer for fremtidens lokalsamfunn presenteres i en egen digital utstilling og film i slutten av november. 

Hva er Askerkonferansen 2021?

I år har tema vært bærekraftige lokalsamfunn hvor ungdomsrådet har hatt en sentral rolle i både planleggingen og gjennomføringen av konferansen som er den fjerde i rekken.

Ungdomsrådet ga alle 10. klasser i Asker kommune i oppgave å jobbe frem modeller for hvordan de ser for seg sine lokalsamfunn om 10 år. Dette tema er en del av periodeplanen for elever på 10. trinn hvor et av produktene fra opplæringsperioden var å stille ut og presentere sine løsninger på Asker konferansen.

Formannskapet har vedtatt at Askerkonferansen skal gjennomføres årlig som et ledd i satsingen på bærekraftsmålene i Asker kommune hvor målet er å engasjere ungdom lokalt.

- Ved å styrke ungdomsmedvirkningen, styrker vi også de unges rolle i samfunnet. De kjenner sine nærområder og de kjenner behovene for sin målgruppe. Dette er innspill bare ungdommen selv kan gi oss, avslutter ordfører Lene Conradi.