Hvordan kan du kaste mindre mat?

Matsvinn er en av de største utfordringene vi står ovenfor både for miljø, fordeling og økonomi globalt, i tillegg til at hver av oss taper mye tid, penger og god mat på å fore søpla vår. Visste du at 1/3 av all mat som produseres i verden blir kastet? Eller at matsvinn står for ca. 8% av alle menneskeskapte klimagassutslipp?

Hovedplan gjenvinning – en god nyhet for Askers innbyggere!

12. april skal kommunestyret i Asker behandle hovedplan gjenvinning for perioden 2016-2023. I de nærmeste årene vil innbyggerne få en forbedret renovasjonsordning uten vesentlige gebyrøkning for den enkelte. Asker skal fortsatt ligge langt fremme når det gjelder miljø og kundetilfredshet.