Bli med på #plastfriuke!

Plastproblemet har fått stor oppmerksomhet de siste årene, spesielt etter at gåsenebbhvalen med masse plast i magen ble oppdaget på Sotra. I den forbindelse ønsker vi å utfordre deg (og oss selv!) til å redusere eget plastforbruk i én uke fra 29. oktober til 4. november.

Mindre matkasting i Asker kommune

I 2017 kastet vi i Asker 36,7 kilo per person med mat som kunne og skulle vært spist. Selv om dette tallet er alt for høyt så er det med stor glede vi ser at dette er en nedgang på 2,2 kilo fra 2016. Pilen peker riktig vei, godt jobbet alle sammen!

Reparasjonskafé i Asker

Asker kommune har tatt initiativet til å etablere konseptet reparasjonskafé. Kommunen og frivillige kan nå arrangere reparasjonskafeer, både for å reparere ting fremfor å kaste, men også for å øke kunnskap om enkle reparasjoner og bidra til en fin sosial møteplass for lokalmiljøet. All reparasjon er gratis og alle er velkomne.

Kast mindre mat

I Asker kommune i 2016 kastet vi nesten 2 400 tonn med mat som kunne vært spist, og det er alt for mye. Det vil vi gjøre noe med! Asker kommune går nå foran og har satt som mål å kaste 30 % mindre mat innen 2025. Vi skal sette fokus på hvordan småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale arenaer kan ta bedre vare på maten vår.