Kast mindre mat

I Asker kommune i 2016 kastet vi nesten 2 400 tonn med mat som kunne vært spist, og det er alt for mye. Det vil vi gjøre noe med! Asker kommune går nå foran og har satt som mål å kaste 30 % mindre mat innen 2025. Vi skal sette fokus på hvordan småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale arenaer kan ta bedre vare på maten vår.

Reparasjonskafé i Asker

Asker kommune har tatt initiativet til å etablere konseptet reparasjonskafé. Kommunen og frivillige kan nå arrangere reparasjonskafeer, både for å reparere ting fremfor å kaste, men også for å øke kunnskap om enkle reparasjoner og bidra til en fin sosial møteplass for lokalmiljøet. All reparasjon er gratis og alle er velkomne.

Velkommen til klimafestival

Tirsdag 23. januar fra klokken 10.00 - 13.00 arrangerer vi igjen Klimafestivalen §112 for elever i 7.-10. klasse i Asker kulturhus. Tema i år er gjenbruk.