Kast mindre mat

I Asker kommune i 2016 kastet vi nesten 2 400 tonn med mat som kunne vært spist, og det er alt for mye. Det vil vi gjøre noe med! Asker kommune går nå foran og har satt som mål å kaste 30 % mindre mat innen 2025. Vi skal sette fokus på hvordan småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale arenaer kan ta bedre vare på maten vår.

Reparasjonskafé i Asker

Asker kommune har tatt initiativet til å etablere konseptet reparasjonskafé. Kommunen og frivillige kan nå arrangere reparasjonskafeer, både for å reparere ting fremfor å kaste, men også for å øke kunnskap om enkle reparasjoner og bidra til en fin sosial møteplass for lokalmiljøet. All reparasjon er gratis og alle er velkomne.