Sortering av plastemballasje

I en artikkel i Dagens Næringsliv 7. september kommer det frem at det internasjonale systemet for gjenvinning av plast, som Norge og Asker er en del av, har store svakheter. Det betyr ikke at plastemballasjen vår ikke blir gjenvunnet og heller ikke at vi må slutte kildesortere.

Innsamling av rødboks i september

De røde boksene med farlig avfall og EE-avfall samles inn i perioden 2. – 20. september denne høsten. Sjekk tømmekalenderen din for å se når den blir hentet i ditt område.

Renovasjon i nye Asker kommune

Fra 1. januar 2020 er Asker, Røyken og Hurum én kommune, men det vil i en periode bli ulike ordninger basert på hvor i kommunen du bor.