Renovasjon i nye Asker kommune

Fra 1. januar 2020 er Asker, Røyken og Hurum én kommune, men det vil i en periode bli ulike ordninger basert på hvor i kommunen du bor.