Hovedplan gjenvinning – en god nyhet for Askers innbyggere!

12. april skal kommunestyret i Asker behandle hovedplan gjenvinning for perioden 2016-2023. I de nærmeste årene vil innbyggerne få en forbedret renovasjonsordning uten vesentlige gebyrøkning for den enkelte. Asker skal fortsatt ligge langt fremme når det gjelder miljø og kundetilfredshet.