Askers matavfall og restavfall blir nå transportert til behandlingsanleggene med biogassdrevet lastebil i stedet for diesel.

Lastebil på biogass

I flere år har renovasjonsbilene som henter avfall hjemme hos askerbøringen kjørt med biogass som drivstoff. Det som er nytt nå er at også selve transporten videre til behandlingsanleggene blir utført med biogass! Dette har ikke vært mulig tidligere for lastebiler og tyngre kjøretøy, og er nytt i bransjen. Det er Utengen AS som har kjøpt inn en slik lastebil og som utfører denne transporten for oss.

Matavfallet vårt kjøres til Den magiske fabrikken i Tønsberg som produserer biogass og biogjødsel, og restavfallet kjøres til et forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Biogass som drivstoff

Biogass regnes for å være klimanøytralt fordi det inngår i et naturlig kretsløp. Det er et kortreist drivstoff som er produsert av matavfall, avløpsslam og jordbruksrester. Biogass bidrar derfor ikke med ytterligere utslipp av klimagasser slik som diesel og bensin gjør.

Den finnes to varianter av biogass: komprimert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Renovasjonsbilene kjører på CBG mens tyngre lastebiler på LBG.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om dette kan du kontakte oss på kommunalteknikk@asker.kommune.no.