Fra 1. juni må du bruke gjennomsiktige avfallssekker når du skal levere avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Bruk av gjennomsiktige sekker skal redusere feilsortering og farlig avfall på avveie.

Bruk av gjennomsiktige avfallssekker bidrar til mindre feilsortering

For å oppnå bedre utsortering av gjenvinnbare avfallstyper og gjenstander til ombruk, ble det fra 1. juni 2018 påbudt å levere avfallet slik at det er synlig.

Mye av avfallet som kastes kan sorteres ut som andre avfallstyper, slik at det kan brukes som nytt råstoff, nye produkter eller gjenbrukes av andre. Det er også viktig å sortere ut farlig avfall og elektronisk avfall som inneholder miljøfarlige stoffer som skal håndteres på en forsvarlig måte.

Ved å bruke gjennomsiktige avfallssekker bidrar du til at vi får kildesortert riktig. Det er mye farlig avfall som maling, lim, lakk, spraybokser, batteri, ledninger og lyspærer som kastes feil.

Analyser av avfallet fra Yggeset viser at det er mange sorte sekker som kastes i container for brennbart restavfall. I mange av disse har vi funnet miljøfarlig avfall, bl.a. elektrisk og elektronisk (EE-) avfall, samt mye tekstiler som kunne gått til ombruk i stedet for til energigjenvinning ved forbrenning.

Veiledning av ny ordning

Når du leverer avfall, pakk det i gjennomsiktige avfallssekker eller lever løst avfall til sortering, ved at det for eksempel ligger synlig på tilhengeren din.

Fra midten av april har vi klar en omlastingsplass på Yggeset der du kan pakke om og vi gir informasjon og veiledning om det nye kravet.

Før 1. juni deler vi også ut gratis gjennomsiktige enkeltsekker om du ønsker det. Etter at påbudet er innført vil det bli et gebyr på kr 100 per sekk dersom man leverer avfall i ugjennomsiktige sekker.

Hvor selges gjennomsiktige avfallssekker

Ruller med gjennomsiktige avfallssekker kan kjøpes hos flere butikkjeder, i byggevarehus og på Yggeset gjenvinningsstasjon.

Husk at de gjennomsiktige avfallssekkene kan brukes flere ganger.

Forbudet har gitt gode resultater i andre kommuner

Forbud mot sorte avfallssekker er allerede innført i en rekke andre kommuner og avfallsselskaper over hele landet, blant annet i Oslo og på Romerike. Dette har gitt gode resultater i form av bedre materialgjenvinning av avfall som tidligere gikk til forbrenning.