Vi har justert navnet vårt fra avfallspark til gjenvinningsstasjon. Det nye navnet gir en bedre forklaring på hva som skjer med avfallet du leverer til oss.

Når du leverer avfallet ditt på Yggeset gjenvinningsstasjonen så kildesorterer du avfallet ditt og vi sender det videre.  Noe går til ombruk så andre kan bruke det på nytt, noe kan materialgjenvinnes som materialer i nye produkter eller avfallet energigjenvinnes ved å omdannes til energi som strøm og varme.

Plastemballasje kan for eksempel gjenvinnes opptil ti ganger, og emballasje av glass og aluminium kan gjenvinnes i det uendelige. Kildesorterer vi ressursene i avfallet vårt, reduserer vi behovet for å ta ut nye naturressurser, noe som skaper unødvendig forurensning og klimautslipp.

I en overgangsperiode vil det gamle navnet vårt fremdeles eksistere i ulike sammenhenger.