Fra 1. mars 2020 har Asker kommune ansvaret for renovasjonen i hele den nye kommunen. Det vil ikke bli noen vesentlige endringer i tjenesten med det første. Det betyr at det inntil videre vil være ulike ordninger basert på hvor i kommunen du bor.

Det er i dag litt forskjellige renovasjonsordninger i Røyken, Hurum og Asker. Det er forskjeller i hvilket avfall som hentes hjemme, hva som må leveres til et returpunkt eller til gjenvinningsstasjonen, og det er også forskjeller i hvordan man f.eks. får tak i matavfallsposer. Det vil fortsatt være forskjeller i en periode etter kommunesammenslåingen, inntil et nytt kommunestyre bestemmer hvilke ordninger de ønsker for den nye kommunen. Det betyr at alt vil være tilnærmet likt som før for alle sammen – enten du bor på Tofte, i Slemmestad eller på Billingstad. En endring du kan oppleve er nye tømmedager.

Bor du i Røyken eller Hurum?

I kommunene Røyken og Hurum er det i dag Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som har ansvar for renovasjonsordningen. Fra 1. mars 2020 ligger dette ansvaret hos nye Asker kommune. Det betyr at i perioden 1. januar 2020 til 28. februar 2020 skal du fortsatt kontakte RfD angående saker om renovasjon, avfall og gjenvinning. Fra 1. mars 2020 kan du kontakte Asker kommune.

Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Follestad og Yggeset vil bli driftet på samme måte som tidligere. En endring er at de ansatte på Follestad vil få sitt ansettelsesforhold overført fra dagens driver Lindum AS til Asker kommune.