I en artikkel i Dagens Næringsliv 7. september kommer det frem at det internasjonale systemet for gjenvinning av plast, som Norge og Asker er en del av, har store svakheter. Det betyr ikke at plastemballasjen vår ikke blir gjenvunnet og heller ikke at vi må slutte å kildesortere.

Selv om dagens system ikke er godt nok, er det det beste vi har, og mye bedre enn om all plast blir brent. Det jobbes fra flere hold nasjonalt for å få på plass bedre løsninger, fra det å designe produkter slik at de er egnet for gjenvinning, til det å gjøre det enklere for alle å sortere riktig, samt til det å få flere produsenter til å ta i bruk gjenvunnet materiale i produksjonen sin.

Hva skjer med plastemballasjen fra Asker?
Plasten vi kildesorterer i Asker blir først sendt til sorteringsanlegg i Tyskland og noe til Finland. Der blir plasten sortert i 5-7 ulike kvaliteter og typer plast. Deretter blir plasten solgt videre til gjenvinningsanlegg (hovedsakelig i Tyskland, noe til Belgia, Polen, Nederland, Estland og Finland) som gjør om plasten til små granulat (små «erter») som blir brukt som råvare i produksjon av nye plastprodukter og emballasje. Deretter blir granulatene/ råvaren solgt til produsenter og bedrifter som ønsker dette i sin produksjon.

Blant annet er det en produsent som heter Otto Graf som bruker en del norsk plastemballasje og lager kompostbeholdere, vanntanker og andre produkter som brukes i vann- og avløpssektoren. Flere og flere produkter blir laget av gjenvunnet plast, blant annet emballasjen i Klar-serien som man får kjøpt på de fleste matbutikker (som inneholder såper, rengjøringsmidler etc.), tannbørster fra Jordan, plastposene på polet, våre plastsekker for innsamling av emballasje, i tillegg til våre avfallsbeholdere.

Kvalitet foran kvantitet
Årlig er vi med på en sorteringsanalyse der vi går igjennom et tilfeldig utvalgt «ball» med plast og sjekker kvaliteten på den. Dessverre er det fortsatt noen som kaster plast full av matrester, og det gjør at det ikke kan gjenvinnes. Den skitne plasten og annen plast av dårlig kvalitet som ikke lar seg gjenvinne, blir brent.

Kvaliteten på plastemballasjen er med andre ord avgjørende for hva som skjer videre med den. Vi vil ha kvalitet fremfor kvantitet.