Begynner rullen din med sekker til plastemballasje å bli litt tynn? Lurer du på når det kommer nye? Nå må du gi oss beskjed når du trenger. Det er veldig enkelt og du kan få en ny rull med sekker når du selv vil ha det.

Frem til i fjor har det vært slik at vi hver høst har delt ut en rull med sekker til plastemballasje til alle husstander som bruker sekker til plastemballasjen sin. Det har imidlertid vist seg at folk har et ganske ujevnt forbruk av disse sekkene. Fremover vil vi dele ut plastsekker til de som melder fra. Dette kan du gjøre på følgende måter:

  1. Du kan knyte en sekk til plastemballasje fast på beholderen til papir, papp og drikkekartong
  2. Du kan bestille en rull med sekker til plastemballasje gjennom vår gratis renovasjonsapp Min Renovasjon
  3. Du kan selv hente en ny rull med sekker på Servicetorget
  4. Du kan ringe Servicetorget (66 90 90 90) eller sende e-post (servicetorget@asker.kommune.no)

Plastsekkene blir levert av renovatøren neste gang de tømmer avfall hos deg. Du kan også velge å heller bestille en egen beholder til plastemballasjen din. Endringen vil ikke medføre endring av gebyret og du kan bestille i Min Renovasjon eller ved å kontakteServicetorget som beskrevet over

Servicetorget