Begynner rullen din med sekker til plastemballasje å bli litt tynn? Lurer du på når det kommer nye? Nå må du gi oss beskjed når du trenger. Det er veldig enkelt og du kan få en ny rull med sekker når du selv vil ha det.

Når vi nå ikke deler ut sekker fast lengre må du melde fra selv når du trenger flere sekker. For å få en ny rull med sekker til plastemballasje er det bare å knyte fast en av sekkene du har til beholderen din. Hvis du ikke har flere sekker kan du knyte på en dagligvarepose eller selv hente en ny rull med sekker på Servicetorget. Plastsekkene blir levert av renovatøren neste gang de tømmer avfall hos deg.

Du kan også velge å heller bestille en egen beholder til plastemballasjen din. Endringen vil ikke medføre endring av gebyret og du kan bestille i Min Renovasjon eller ved å kontakte Servicetorget (66 90 90 90) eller sende e-post (servicetorget@asker.kommune.no).