I 2017 kastet vi i Asker 36,7 kilo per person med mat som kunne og skulle vært spist. Selv om dette tallet er alt for høyt så er det med stor glede vi ser at dette er en nedgang på 2,2 kilo fra 2016. Pilen peker riktig vei, godt jobbet alle sammen!

2017 var matsvinnets år med stor fokus på dette problemet i alle medier og i alle kanaler, så kommunens egen satsing har fått god drahjelp. Med en vedtatt målsetting om å redusere matsvinnet med 30 % innen 2025 er det godt å se at vi har tatt de første stegene.

Vinn-vinn

Totalt for hele kommunen har matsvinnet blitt redusert med 134 tonn. Dette har spart innbyggerne for ca. 123 kr per person - godt over 7 millioner kroner til sammen. I tillegg har det redusert utslipp tilsvarende 482,4 tonn CO2, så dette må kunne kalles en vinn-vinn situasjon.

Restematsuksess!

I tillegg til det nasjonale fokuset på matsvinn så har Asker kommune hatt en rekke lokale tiltak. Sammen med Framtiden i våre hender har vi gjort flere tiltak som en del av kampanjen «MatVinn». Blant de største og viktigste som bør nevnes er:

  • Samarbeid med 9. trinn i mat og helsefag (fortsetter i 2018)
  • Samarbeid med SFO på skolene i Asker (fortsetter i 2018)
  • Restematkurs med den franske kokken Celine Battedou
  • Servert mat av typisk restemat og varer gått ut på dato, på flere arrangementer. Blant annet over 300 porsjoner med suppe laget på typiske restegrønnsaker servert på Ombruksfestivalen.

Hva er egentlig matavfall og matsvinn?

Rester fra matlaging, som skall, kjerner/frø og andre ikke-spisbare deler av maten vår, vil vi alltid produsere. Det er dette som er matavfall. Matsvinn er den maten vi kunne og burde ha spist, men som av forskjellige grunner ender opp med å bli kastet. Matsvinn er faktisk mat som det blir brukt store mengder ressurser på å produsere og frakte, men som ender opp i søppelbøtta. Så spis opp maten din og ikke kjøp mer enn du trenger! 


Mens matsvinn er et problem, er matavfall en ressurs. Askers matavfall blir levert til Den magiske fabrikken i Vestfold. Her blir matavfallet gjort om til biogass, som brukes som klimanøytralt drivstoff, og til økologisk biogjødsel. I 2017 ble matavfallet fra Asker gjort om til nok biogass til å kunne kjøre en buss rundt jorden mer enn 25 ganger. Det ble også laget nok gjødsel til å gjødsle omtrent 1 950 mål med kornproduserende jordbruksareal, det er nok til å lage to millioner brød!

Den lille innsatsen du gjør for å redusere matsvinnet ditt og sortere ut matavfallet har kanskje en større effekt enn du tror?