Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfallshåndtering under koronapandemien

Det er viktig at du som innbygger samarbeider med oss slik at vi unngår at renovatørene våre og våre medarbeidere på gjenvinningsstasjonene blir smittet og må i karantene.

Avfallshåndtering er en viktig samfunnstjeneste

Det er viktigere nå enn noen gang tidligere at vi opprettholder innsamlingen av avfallet. Avfallshåndtering er en viktig samfunnstjeneste og vi må unngå at renovatørene våre blir smittet.

Slik kan du bidra til at renovatørene ikke utsettes for unødig smitterisiko:

  1. Sørg for at avfallet er forsvarlig emballert i poser og knyt godt igjen før du kaster det i avfallsbeholderen.
  2. Ikke plasser avfall på utsiden av beholderen.
  3. Lokket må på beholderen må lukkes helt, slik at fugler og skadedyr ikke kommer til og slik at renovatørene ikke utsettes for nærkontakt med avfallet.
  4. Rengjør og desinfiser håndtaket på alle avfallsbeholderne dine.

Utsett besøket ditt til gjenvinningsstasjonen

Vi oppfordrer på det sterkeste at våre innbyggere utsetter sine planlagte besøk for å minimere spredning av smitte og tetthet av folk. 

På Yggeset kan det i perioder bli puljevis innslipp for å begrense tettheten. Hold avstand til andre besøkende og til våre ansatte.

Dersom du er i karantene må du holde deg hjemme!

Takk for at du respekterer dette og bidrar i dugnaden for å hindre spredning av smitte.