Brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene

Den 8. mars 2022 ble det vedtatt i kommunestyret at det skal bli brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene i Asker kommune fra 1. januar 2023.

Illustrasjonsbilde
Foto: Johnny Syversen (LOOP)

Fra 1. januar 2023 vil det bli brukerbetaling på både Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon. Dette betyr at private kunder skal betale egenandel ved bruk av gjenvinningsstasjonene. Ut året 2022 vil gjenvinningsstasjonene fungere som før.

Hvordan betalingsmodellen vil se ut er foreløpig ikke bestemt, men noen fraksjoner vil fortsatt kunne leveres uten å betale egenandel. Kommunestyret vil fastsette gebyrene for levering av avfall i desember 2022. Brukerbetaling ved levering vil dekke en andel av kostnadene ved å drifte stasjonene, mens resten blir dekket av renovasjonsgebyret.

Ordningen skal evalueres etter to år.

Hvorfor blir det brukerbetaling?

Det var ulik praksis i de tre tidligere kommunene før kommunesammenslåingen. I Asker (Yggeset gjenvinningsstasjon) har enkeltpersoner betalt egenandel for å levere avfall, mens i Røyken (Follestad gjenvinningsstasjon) har dette blitt betalt gjennom renovasjonsgebyret. Nå som vi er en stor kommune, skal vi harmonisere renovasjonstjenesten og gjøre det likt på begge stasjonene.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon om det nye systemet finner du på denne siden.