Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hytterenovasjon i sommer

Denne sommeren blir det flere hyttegjester enn normalt. Det vil føre til mer avfall. For at det skal bli en hyggelig sommer for alle, ønsker vi at du bidrar. Her er våre tips.

  1. Sorter avfallet så godt som mulig og komprimer det godt. Har du avfall som ikke får plass i beholderen eller som ikke skal kastes der, må du benytte våre gjenvinningsstasjoner på Follestad og Yggeset.
  2. Ikke sett avfallet utenfor beholderen dersom du ser at den er full. Gå heller tilbake en annen dag. Da unngår vi at fugler, dyr, vær og vind drar avfallet utover og forårsaker forsøpling.
  3. Meld fra til kommunen dersom du ser at det flyter over i avfallsbeholderne. Har du hytte i et større hyttefelt er det praktisk å melde fra via den ansvarlige i feltet.

Bruk appen Min Renovasjon dersom du vil melde fra til kommunen om avfallshåndtering. Da blir henvendelsen håndtert raskt og effektivt.

Husk å melde fra i god tid dersom du ser at det begynner å bli fullt og det er lenge til neste tømmedag. Renovatørene arbeider mandag til fredag, så henvendelser som kommer inn fredag ettermiddag er det ikke sikkert vi rekker å håndtere før uken etter.

God sommer!