Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Innsamling av hageavfall i tidligere Røyken

Kort fortalt

Innsamling av hageavfall har vært et tilbud for innbyggerne i tidligere Røyken kommune i flere år. Denne ordningen fortsetter inntil videre.

Renovasjonsordningene i den nye kommunen er ikke harmonisert enda. Det betyr at tilbudet fortsatt er ulikt rundt om i kommunen. Det er ikke avgjort om tilbudet om innsamling av hageavfall skal avsluttes i Røyken eller om alle skal få tilbud om dette i fremtiden.

Denne våren vil innsamling av hageavfall i tidligere Røyken kommune foregå i perioden fra 26. april til 7. mai. Hageavfallet ditt blir hentet på samme dag som det er innsamling av mat- og restavfall hos deg i denne perioden. Det er en egen bil som henter hageavfallet litt senere på dagen.

Dette må du gjøre

  • Hageavfallet må enten samles i klare sekker, papirsekker eller i bunter. Ikke bruk sekkene som er beregnet til plastemballasje.
  • Hageavfallet må plasseres lett tilgjengelig ved veien der renovasjonsbilen kjører, og senest kvelden før innsamlingsdagen.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

  • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
  • Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
  • Maks lengde på bunten er 2 meter.
  • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
  • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på gjenvinningsstasjonen.

I appen Min Renovasjon eller i vår digitale tømmekalender vil du om kort tid se hvilken dag hageavfallet samles inn hos deg.