Lik renovasjonsordning i hele Asker

I 2023 blir det lik renovasjonsordning i hele Asker og mange vil få en ekstra beholder.

Illustrasjonsbilde av en renovatør
Med en standard beholderløsning vil hver husstand enten ha fire eller fem beholdere. Fargene og symbolene er nye og del av den nordiske merkeordningen for kildesortering.

Kort fortalt

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det politisk bestemt at renovasjonsordningene skulle være slik som før. Det betyr at det er, og har vært, flere forskjeller i tjenestetilbudet basert på hvor i kommunen du bor. Fra 1. september 2023 ble det en endring på dette.

I samarbeid med konsulentfirmaet Mepex har vi jobbet fram en ny ordning som er politisk vedtatt og som trådte i kraft 1. september 2023. Ved å ha hentet det beste fra de tre tidligere kommunene har vi kommet fram til en tjeneste som vi mener vil være god for alle våre innbyggere.

Den nye, harmoniserte renovasjonsordningen vil bidra til økt kildesortering og gjenvinning uten at det blir store økninger i renovasjonsgebyret. Harmoniseringen er i seg selv et viktig grep for å redusere kostnader.

Standard beholderløsning for én bolig

Med en standardløsning får hver husstand enten fire eller fem beholdere:

  • En 140 liter beholder til matavfall (tømmes hver andre uke)
  • En 140 liter beholder til restavfall (tømmes hver andre uke)
  • En 140 liter beholder til glass- og metallemballasje (tømmes hver åttende uke)
  • En 240 liter beholder til papir, papp og drikkekartong (tømmes hver fjerde uke)
  • Plastsekker eller en 240 liter beholder til plastemballasje (tømmes hver fjerde uke) 

Endringene for deg som bor i tidligere Røyken og Hurum kommuner (Asker sør)

Separate beholdere til matavfall og restavfall

Den to-delte beholderen til mat- og restavfall vil bli hentet inn og erstattet med to separate beholdere. Dette vil ikke føre til endring i renovasjonsgebyret. To-delte beholdere blir ikke tilbudt lenger og endringen vil derfor skje gradvis fram mot september 2023. Det er allerede mange som har separate beholdere til matavfall og restavfall - disse vil bli stående. 

Det er mange fordeler med separate beholdere. Blant annet bidrar det til økt kildesortering og gjenvinning. I tillegg er separate beholdere rimeligere, mye mer robuste og blir ikke like fort ødelagt.

Tilbud om beholder til plastemballasje (valgfritt)

Som alternativ til plastsekken vil det være mulig å bestille egen beholder til plastemballasje. Dette er valgfritt og gjelder boliger i Asker. Bestilling kan gjøres fra og med 1. september 2023 ved å kontakte Innbyggertorgene eller ved å melde fra i appen Min Renovasjon.

Endringene for deg som bor i tidligere Asker kommune (Asker nord)

Egen beholder til glass- og metallemballasje

I løpet av 2023 vil alle husstander med egne avfallsbeholdere få utlevert en til glass- og metallemballasje, slik som i Asker sør.

Tømming av papp, papir, kartong og plastemballasje hver fjerde uke

Tømming av papp, papir, kartong og plastemballasje vil bli endret fra å foregå hver tredje uke til hver fjerde uke. Tømming hver fjerde uke er mest vanlig i landet generelt og det er allerede praksisen i Asker sør. Dette vil føre til bedre logistikk i renovasjonstjenesten.

Dette planlegger vi på sikt

  • Henteordninger (bestillingsløsninger) for hageavfall, grovavfall og større EE-avfall.
  • Utvikling av et tilbud om mobil gjenvinningsstasjon som et kortreist alternativ til gjenvinningsstasjonene. Den mobile gjenvinningsstasjonen vil blant annet erstatte dagens ordning med innsamling av farlig avfall i røde bokser og i båthavner i Asker nord.
  • En mer effektiv hytterenovasjon som legger til rette for økt sortering og et likere tjenestetilbud. For alle fastlandshytter innføres helårsabonnement som standardløsning. Disse skal som hovedregel være tilknyttet en felles avfallsløsning.

Planlegger du å bygge et avfallsskur?

Om du planlegger å bygge et skur til plassering av avfallsbeholderne anbefaler vi deg å ta høyde for at det kan bli en endring i hvilke beholdere du har.

Dersom dere er flere som samarbeider og du ønsker å sjekke hvor mange beholdere dere vil trenge, kan du se på vårt volumestimat per husstand for hver avfallstype.

Når tømmes avfallet?

Beholdertyper og størrelser

Fra 1. september 2023 vil vi tilby følgende beholdertyper og størrelser:
Matavfall Restavfall Papp, papir og drikkekartong Plastemballasje Glass- og metallemballasje
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter 140 liter
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter 240 liter
- 360 liter 360 liter 360 liter 360 liter
- 660 liter 660 liter - -


Veiledende mål og beholderdimensjoner kan du finne her.

Nordisk merkeordning for kildesortering

Nye farger og kildesorteringsmerker skal gjøre det enklere å kildesortere.
Les mer her